Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 4

An Nghỉ

Bible Text: Ma-thi-ơ 11:28-29 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Yêu Chuộng Linh Ân

Bible Text: Gia-cơ 3:13-5:6 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Phục Vụ Chúa Tựa đề: Yêu Chuộng Linh Ân Kinh Thánh: Gia-cơ 3:13-5:6 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sự Khôn Ngoan Thiên Thượng 13. Ai là người khôn ngoan và trí thức giữa anh chị em? Người ấy hãy thể hiện những điều đó qua cách cư xử tốt đẹp và những hành động phản ánh đức khiêm nhường đến từ sự khôn ngo ...

Read more

40 Năm Sau

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Dấu Hiệu Của Cơ Đốc Nhân Thật

Bible Text: I Giăng 3:11-18 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Thuộc Về Ai

Bible Text: I Giăng 3:4-10 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Giá Phải Trả Để Theo Chúa

Preacher: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa Tựa đề: Giá Phải Trả Để Theo Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn ...

Read more

Tiếng Chúa Gọi

Bible Text: Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Quyết Định Tựa đề: Tiếng Chúa Gọi Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Môi-se Được Chúa Gọi 1. Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an; dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời, là núi Hô-rếp. 2. ...

Read more

Bằng Chứng Của Tình Yêu

Bible Text: I Giăng 3:1-3 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Sự Cung Liệu Của Chúa

Bible Text: Thi Thiên 78 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Sự Chăm Sóc Của Chúa Tựa đề: Sự Cung Liệu Của Chúa Kinh Thánh: Thi Thiên 78 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Thi Thiên 78 1. Ðồng bào tôi ơi, xin nghe những lời tôi khuyên bảo; Xin lắng tai nghe những lời tôi nói rất chân tình.  2. Tôi sẽ mở miệng để kể chuyện ngụ ngôn; Tôi sẽ tỏ ra điều bí ẩn tự ngàn xưa;  ...

Read more

Con Cái và Kẻ Chống Đối – Phần 2

Bible Text: I Giăng 2:18-29 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top