Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 3

Chúa Là Nguồn Tiếp Trợ

Bible Text: Thi Thiên 99 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Trời, Theo Chúa ...

Read more

Tình Yêu Thực Hành

Bible Text: I Giăng 4:11-16 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Tình Yêu Thiên Thượng

Bible Text: I Giăng 4:7-10 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Thờ Phượng Chân Thần

Bible Text: I Giăng 4:1-6 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Sốt Sắng

Bible Text: Khải Huyền 3:14-22 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Các Hội Thánh ...

Read more

Đời Sống Lứa Đôi

Bible Text: Sáng Thế Ký 1:26-31; 2:18-24 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hôn Nhân, Tình Yêu ...

Read more

Liên Hệ Lứa Đôi

Bible Text: Sáng Thế Ký 2:18-24 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Gia Đình, Tình Yêu ...

Read more

Tình Yêu Nhập Thể

Bible Text: I Cô-rinh-tô 13:4-7 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Tình Yêu ...

Read more

Thử Thách Của Người Công Chính

Bible Text: Gióp 1:1- 2:10 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Tựa đề: Thử Thách Của Người Công Chính Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Kinh Thánh: Gióp 1:1-2:10 Gia Ðình của Gióp 1. Trong xứ U-xơ có một người tên Gióp. Ông thật là một người trọn vẹn và ngay thẳng, một người kính sợ Ðức Chúa Trời và lánh xa điều ác. 2. Ông sinh được bảy con trai và ba con gái. 3. Ông có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm t ...

Read more

Thắng Hơn Sự Nghi Ngờ

Bible Text: I Giăng 3:19-20 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top