Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 3

Quyết Định Quan Trọng

Bible Text: Sáng Thế Ký 12:1-20 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Nguồn Gốc Khác Biệt Ngôn Ngữ

Bible Text: Sáng Thế Ký 11:1-9 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Dòng Dõi Của Nô-ê

Bible Text: Sáng Thế Ký 10:1-32 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Sau Nạn Đại Hồng Thủy

Bible Text: Sáng Thế Ký 9:1-29 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Những Dòng Dõi Đầu Tiên

Bible Text: Sáng Thế Ký 5:1-32 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Chuyện Buồn Trong Gia Đình

Bible Text: Sáng Thế Ký 6:1-26 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Gia Đình, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Công Việc Của Đức Thánh Linh

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Thánh Linh ...

Read more

Khởi Đầu Của Hội Thánh

Bible Text: Công Vụ 1:7-2:47 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Đức Thánh Linh

Bible Text: Công Vụ 1:1-5 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Thánh Linh ...

Read more

Chúa Phục Sinh

Bible Text: Lu-ca 27 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top