Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Ý Nghĩa Thánh Lễ Báp-têm

Ý Nghĩa Thánh Lễ Báp-têm

Ý Nghĩa Thánh Lễ Báp-têm

Bible Text: Rô-ma 6:4 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Báp-têm

January 16, 1994 ()

Bible Text: Rô-ma 6:4 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top