Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Yêu Chuộng Linh Ân

Yêu Chuộng Linh Ân

Yêu Chuộng Linh Ân

Bible Text: Gia-cơ 3:13-5:6 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Phục Vụ Chúa

Tựa đề: Yêu Chuộng Linh Ân

Kinh Thánh: Gia-cơ 3:13-5:6
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Sự Khôn Ngoan Thiên Thượng

13. Ai là người khôn ngoan và trí thức giữa anh chị em? Người ấy hãy thể hiện những điều đó qua cách cư xử tốt đẹp và những hành động phản ánh đức khiêm nhường đến từ sự khôn ngoan. 14. Nhưng nếu anh chị em có sự ghen tị cách cay đắng và tranh hơn kém trong lòng, thì chớ khoác lác và nói dối mà nghịch với sự thật. 15. Ðó không phải là sự khôn ngoan từ thiên thượng ban xuống, nhưng là thứ khôn ngoan ra từ đất, từ bản năng tự nhiên, từ quỷ dữ. 16. Vì ở đâu có ghen tị và tranh hơn kém, ở đó có rối loạn và mọi thứ gian ác. 17. Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng thì trước hết là trong sạch, rồi hiếu hòa, nhã nhặn, nhường nhịn, đầy thương xót và những trái tốt, không thiên vị, và không đạo đức giả. 18. Bấy giờ những người kiến tạo hòa bình đã gieo hạt giống hòa bình sẽ gặt được sự công chính.
Ðừng Yêu Mến Thế Gian

1. Bởi đâu có sự xung đột và bởi đâu có sự tranh chấp giữa anh chị em? Chẳng phải là do những dục vọng đang đánh nhau trong các chi thể của anh chị em sao? 2. Anh chị em thèm muốn nhưng không có được. Anh chị em sát nhân và tham muốn nhưng không thể đạt được. Anh chị em tranh chấp và xung đột với nhau. Sở dĩ anh chị em không có được vì anh chị em không cầu xin. 3. Anh chị em cầu xin mà không nhận được vì anh chị em cầu xin với động cơ sai, để dùng cho tư dục mình.

4. Hỡi những người ngoại tình, anh chị em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Ðức Chúa Trời sao? Vậy ai muốn làm bạn với thế gian là làm cho mình trở thành kẻ thù của Ðức Chúa Trời. 5. Anh chị em nghĩ rằng lời Kinh Thánh nói, “Ðức Thánh Linh, Ðấng Ngài đặt trong chúng ta, yêu chúng ta quá đến nỗi ghen tuông” là vô nghĩa sao?

6. Tuy nhiên Ngài lại ban ân sủng nhiều hơn, vì thế có lời chép rằng, “Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, Nhưng ban ân sủng cho người khiêm nhường.”

7. Vậy hãy thuận phục Ðức Chúa Trời. Hãy chống cự Ác Quỷ, nó sẽ trốn khỏi anh chị em. 8. Hãy đến gần Ðức Chúa Trời, và Ngài sẽ đến gần anh chị em.

Hỡi những người tội lỗi, hãy rửa sạch tay mình. Hỡi những người hai lòng, hãy tẩy sạch lòng mình. 9. Hãy buồn thảm, than thở, và khóc than. Hãy đổi cười ra khóc, và hãy đổi vui ra buồn. 10. Hãy hạ mình xuống trước mặt Ðức Chúa Trời, để Ngài nhấc anh chị em lên.

Ðừng Xét Đoán Nhau

11. Thưa anh chị em, đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu anh chị em mình hoặc xét đoán anh chị em mình là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Nếu bạn xét đoán luật pháp, bạn không còn là người thi hành luật pháp, nhưng là một thẩm phán. 12. Chỉ có một Ðấng ban hành luật pháp, và chỉ có một Vị Thẩm Phán, đó là Ðấng có thể giải cứu và tiêu diệt. Còn bạn là ai mà xét đoán người lân cận mình?

Đừng Khoác Lác

13. Bây giờ hãy nghe đây, hỡi những người nói rằng, “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đi đến thành nọ thành kia, ở đó một năm, buôn bán, và phát tài,” 14. trong khi anh chị em không biết ngày mai sẽ ra thế nào, hoặc cuộc đời mình rồi đây sẽ ra sao, vì anh chị em chỉ là hơi nước, hiện ra trong chốc lát, rồi lại tan ngay.

15. Thay vào đó anh chị em nên nói, “Nếu Chúa muốn, chúng tôi sẽ sống và làm việc nọ hoặc việc kia.” 16. Nhưng bây giờ anh chị em lại tự phụ và khoác lác. Mọi thứ khoác lác như thế đều là xấu. 17. Vậy ai biết điều đúng, đáng phải làm, mà không làm là phạm tội.

Quở Trách Người Giàu Bất Lương

1. Bây giờ hãy nghe đây, hỡi những người giàu bất lương. Hãy khóc lóc và rên than, vì những đau khổ sẽ giáng xuống trên các người. 2. Tài sản của các người bị mục nát, quần áo của các người bị mối ăn. 3. Vàng bạc của các người bị rỉ sét; sự rỉ sét ấy sẽ là bằng chứng nghịch lại các người và sẽ ăn thịt các người như lửa thiêu đốt, vì các người đã lo tích trữ tiền của cho mình trong những ngày cuối cùng.

4. Kìa tiền công của các thợ gặt đã gặt lúa trong ruộng của các người mà các người đã gian lận giữ lại đang kêu gào nghịch lại các người, và tiếng kêu gào của những thợ gặt đó đã thấu đến tai Chúa các đạo quân.

5. Các người đã sống xa hoa và đam mê lạc thú trên đất; các người đã làm cho lòng mình mập béo trong ngày sát hại. 6. Các người đã lên án và giết hại người công chính, mặc dù người ấy không chống đối các người.

Tựa đề: Yêu Chuộng Linh Ân
Kinh Thánh: Gia-cơ 3:13-5:6
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Sự Khôn Ngoan Thiên Thượng

13. Ai là người khôn ngoan và trí thức giữa anh chị em? Người ấy hãy thể hiện những điều đó qua cách cư xử tốt đẹp và những hành động phản ánh đức khiêm nhường đến từ sự khôn ngoan. 14. Nhưng nếu anh chị em có sự ghen tị cách cay đắng và tranh hơn kém trong lòng, thì chớ khoác lác và nói dối mà nghịch với sự thật. 15. Ðó không phải là sự khôn ngoan từ thiên thượng ban xuống, nhưng là thứ khôn ngoan ra từ đất, từ bản năng tự nhiên, từ quỷ dữ. 16. Vì ở đâu có ghen tị và tranh hơn kém, ở đó có rối loạn và mọi thứ gian ác. 17. Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng thì trước hết là trong sạch, rồi hiếu hòa, nhã nhặn, nhường nhịn, đầy thương xót và những trái tốt, không thiên vị, và không đạo đức giả. 18. Bấy giờ những người kiến tạo hòa bình đã gieo hạt giống hòa bình sẽ gặt được sự công chính.

Ðừng Yêu Mến Thế Gian

1. Bởi đâu có sự xung đột và bởi đâu có sự tranh chấp giữa anh chị em? Chẳng phải là do những dục vọng đang đánh nhau trong các chi thể của anh chị em sao? 2. Anh chị em thèm muốn nhưng không có được. Anh chị em sát nhân và tham muốn nhưng không thể đạt được. Anh chị em tranh chấp và xung đột với nhau. Sở dĩ anh chị em không có được vì anh chị em không cầu xin. 3. Anh chị em cầu xin mà không nhận được vì anh chị em cầu xin với động cơ sai, để dùng cho tư dục mình.

4. Hỡi những người ngoại tình, anh chị em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Ðức Chúa Trời sao? Vậy ai muốn làm bạn với thế gian là làm cho mình trở thành kẻ thù của Ðức Chúa Trời. 5. Anh chị em nghĩ rằng lời Kinh Thánh nói, “Ðức Thánh Linh, Ðấng Ngài đặt trong chúng ta, yêu chúng ta quá đến nỗi ghen tuông” là vô nghĩa sao?

6. Tuy nhiên Ngài lại ban ân sủng nhiều hơn, vì thế có lời chép rằng, “Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, Nhưng ban ân sủng cho người khiêm nhường.”

7. Vậy hãy thuận phục Ðức Chúa Trời. Hãy chống cự Ác Quỷ, nó sẽ trốn khỏi anh chị em. 8. Hãy đến gần Ðức Chúa Trời, và Ngài sẽ đến gần anh chị em.

Hỡi những người tội lỗi, hãy rửa sạch tay mình. Hỡi những người hai lòng, hãy tẩy sạch lòng mình. 9. Hãy buồn thảm, than thở, và khóc than. Hãy đổi cười ra khóc, và hãy đổi vui ra buồn. 10. Hãy hạ mình xuống trước mặt Ðức Chúa Trời, để Ngài nhấc anh chị em lên.

Ðừng Xét Đoán Nhau

11. Thưa anh chị em, đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu anh chị em mình hoặc xét đoán anh chị em mình là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Nếu bạn xét đoán luật pháp, bạn không còn là người thi hành luật pháp, nhưng là một thẩm phán. 12. Chỉ có một Ðấng ban hành luật pháp, và chỉ có một Vị Thẩm Phán, đó là Ðấng có thể giải cứu và tiêu diệt. Còn bạn là ai mà xét đoán người lân cận mình?

Đừng Khoác Lác

13. Bây giờ hãy nghe đây, hỡi những người nói rằng, “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đi đến thành nọ thành kia, ở đó một năm, buôn bán, và phát tài,” 14. trong khi anh chị em không biết ngày mai sẽ ra thế nào, hoặc cuộc đời mình rồi đây sẽ ra sao, vì anh chị em chỉ là hơi nước, hiện ra trong chốc lát, rồi lại tan ngay.

15. Thay vào đó anh chị em nên nói, “Nếu Chúa muốn, chúng tôi sẽ sống và làm việc nọ hoặc việc kia.” 16. Nhưng bây giờ anh chị em lại tự phụ và khoác lác. Mọi thứ khoác lác như thế đều là xấu. 17. Vậy ai biết điều đúng, đáng phải làm, mà không làm là phạm tội.

Quở Trách Người Giàu Bất Lương

1. Bây giờ hãy nghe đây, hỡi những người giàu bất lương. Hãy khóc lóc và rên than, vì những đau khổ sẽ giáng xuống trên các người. 2. Tài sản của các người bị mục nát, quần áo của các người bị mối ăn. 3. Vàng bạc của các người bị rỉ sét; sự rỉ sét ấy sẽ là bằng chứng nghịch lại các người và sẽ ăn thịt các người như lửa thiêu đốt, vì các người đã lo tích trữ tiền của cho mình trong những ngày cuối cùng.

4. Kìa tiền công của các thợ gặt đã gặt lúa trong ruộng của các người mà các người đã gian lận giữ lại đang kêu gào nghịch lại các người, và tiếng kêu gào của những thợ gặt đó đã thấu đến tai Chúa các đạo quân.

5. Các người đã sống xa hoa và đam mê lạc thú trên đất; các người đã làm cho lòng mình mập béo trong ngày sát hại. 6. Các người đã lên án và giết hại người công chính, mặc dù người ấy không chống đối các người.

Sermon Topics:

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top