Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Vai Trò Của Hội Thánh

Vai Trò Của Hội Thánh

Vai Trò Của Hội Thánh

Bible Text: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh

July 2, 2000 ()

Bible Text: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10 |

Series:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top