Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Thờ Phượng

Thờ Phượng

Thờ Phượng

Bible Text: II Sử Ký 7:12-22 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Cầu Nguyện, Nếp Sống Của Người Tin Chúa

June 5, 2001 ()

Bible Text: II Sử Ký 7:12-22 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top