Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Thần Lẽ Thật

Thần Lẽ Thật

Thần Lẽ Thật

Bible Text: Giăng 14:26; 16:12-15; Ê-phê-sô 4:3 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Thánh Linh

June 2, 2002 ()

Bible Text: Giăng 14:26; 16:12-15; Ê-phê-sô 4:3 |

Series:

Sermon Topics:

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top