Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Tấm Lòng Của Cha

Tấm Lòng Của Cha

Tấm Lòng Của Cha

Bible Text: I Sa-mu-ên 2:12-25; II Sa-mu-ên 18:28-33;II Sa-mu-ên 11:1-27; | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Father’s Day

June 17, 2001 ()

Bible Text: I Sa-mu-ên 2:12-25; II Sa-mu-ên 18:28-33;II Sa-mu-ên 11:1-27; |

Series:

Sermon Topics: ,

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top