Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Sứ Mạng Của Hội Thánh

Sứ Mạng Của Hội Thánh

Sứ Mạng Của Hội Thánh

Bible Text: Ma-thi-ơ 5:13-16 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Bài Giảng Trên Núi, Nếp Sống Của Người Tin Chúa

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top