Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Sự Kêu Gọi

Sự Kêu Gọi

Sự Kêu Gọi

Bible Text: I Cô-rinh-tô 6:14-20; I Phi-e-rơ 2:9-10 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa

January 19, 1997 ()

Bible Text: I Cô-rinh-tô 6:14-20; I Phi-e-rơ 2:9-10 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top