Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Sự Kêu Gọi

Sự Kêu Gọi

Sự Kêu Gọi

Bible Text: Ma-thi-ơ 5:13-16 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa

January 5, 1992 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 5:13-16 |

Series:

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top