Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Sự Hóa Hình

Sự Hóa Hình

Sự Hóa Hình

Bible Text: Lu-ca 9:28-36 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus

February 24, 2000 ()

Bible Text: Lu-ca 9:28-36 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top