Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Sứ Điệp Đầu Năm (2002)

Sứ Điệp Đầu Năm (2002)

Sứ Điệp Đầu Năm (2002)

Bible Text: Xuất Ê-díp-tô 22:21-27; I Tê-sa-lô-nica 1:5-10; Ma-thi-ơ 22:34-40 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Nếp Sống Của Người Tin Chúa

January 6, 2002 ()

Bible Text: Xuất Ê-díp-tô 22:21-27; I Tê-sa-lô-nica 1:5-10; Ma-thi-ơ 22:34-40 |

Series:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top