Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Sứ Điệp Đầu Năm

Sứ Điệp Đầu Năm

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Thi Thiên 90:12; Rô-ma 7:22-23; II Cô-rinh-tô 4:16; Ê-phê-sô 2:1-7 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Nếp Sống Của Người Tin Chúa

January 3, 1993 ()

Bible Text: Thi Thiên 90:12; Rô-ma 7:22-23; II Cô-rinh-tô 4:16; Ê-phê-sô 2:1-7 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top