Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Nỗi Thống Khổ Của Chúa

Nỗi Thống Khổ Của Chúa

Nỗi Thống Khổ Của Chúa

Bible Text: Ma-thi-ơ 26:36-56 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Lễ Phục Sinh

April 1, 2001 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 26:36-56 |

Series:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top