Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Lễ Ngũ Tuần

Lễ Ngũ Tuần

Lễ Ngũ Tuần

Bible Text: Công Vụ 2:1-13 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Thánh Linh, Hội Thánh

May 20, 1994 ()

Bible Text: Công Vụ 2:1-13 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top