Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Giới Thiệu Đức Chúa Jesus

Giới Thiệu Đức Chúa Jesus

Giới Thiệu Đức Chúa Jesus

Bible Text: Giăng 1:29-34 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus

June 26, 2001 ()

Bible Text: Giăng 1:29-34 |

Series:

Sermon Topics:

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top