Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Công Vụ Của Hội Thánh

Công Vụ Của Hội Thánh

Công Vụ Của Hội Thánh

Bible Text: Công Vụ 1:1-26 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh

January 9, 1994 ()

Bible Text: Công Vụ 1:1-26 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top