Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Chức Vụ Môn Đồ

Chức Vụ Môn Đồ

Chức Vụ Môn Đồ

Bible Text: Lu-ca 10:1-20 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa

October 6, 2002 ()

Bible Text: Lu-ca 10:1-20 |

Series:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top