Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus

Bible Text: Lu-ca 4:14-30 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus

February 18, 2001 ()

Bible Text: Lu-ca 4:14-30 |

Series:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top