Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Chúa Đã Đến

Chúa Đã Đến

Chúa Đã Đến

Bible Text: Ma-thi-ơ 4:16 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh

Tựa đề: Chúa Đã Đến
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:16
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

“Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Một vầng chân quang đã bừng lên cho những người đang ngồi trong bóng của tử thần.” Ma-thi-ơ 4:16
 

December 30, 1990 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 4:16 |

Series:

Tựa đề: Chúa Đã Đến
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:16

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

"Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Một vầng chân quang đã bừng lên cho những người đang ngồi trong bóng của tử thần." Ma-thi-ơ 4:16

 

Sermon Topics: ,

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top