Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Đấng Christ: Con Đức Chúa Trời Hằng Sống

Đấng Christ: Con Đức Chúa Trời Hằng Sống

Đấng Christ: Con Đức Chúa Trời Hằng Sống

Bible Text: Ma-thi-ơ 16:13-17 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus

September 1, 1996 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 16:13-17 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top