Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Chiên Của Chúa

Chiên Của Chúa

Chiên Của Chúa

Bible Text: Giăng 10:27-30 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Sự Chăm Sóc Của Chúa, Thái Độ Sống

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top