Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Cần Có Đức Thánh Linh

Cần Có Đức Thánh Linh

Cần Có Đức Thánh Linh

Bible Text: Công Vụ 1:4-8 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Thánh Linh, Lễ Ngũ Tuần

May 30, 1991 ()

Bible Text: Công Vụ 1:4-8 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top