Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Ẩn Dụ Người Gieo Giống

Ẩn Dụ Người Gieo Giống

Ẩn Dụ Người Gieo Giống

Bible Text: Ma-thi-ơ 13:1-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Ẩn Dụ, Đức Chúa Jesus

September 23, 2001 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 13:1-23 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top