Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Phần 11

Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Phần 11

Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Phần 11

Tựa đề: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết
Nguyên tác: Treasures of the Snow 
Tác giả: Patricia M. St. John
Nhà Xuất Bản: Children’s Special Mission and Scripture Union (1950)
Bản Việt Ngữ: Phòng Sách Tin Lành Sài Gòn (1973)
Audio: Đài Nguồn Sống (2016)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

January 1, 1950

Bible Text: |

Tựa đề: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết
Nguyên tác: Treasures of the Snow 
Tác giả: Patricia M. St. John
Nhà Xuất Bản: Children's Special Mission and Scripture Union (1950)

Bản Việt Ngữ: Phòng Sách Tin Lành Sài Gòn (1973)
Audio: Đài Nguồn Sống (2016)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top