Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 26

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:3-14

Bible Text: Ê-phê-sô 1:3-14 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô Nghiên Cứu Kinh Thánh Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:3-14 Tựa đề: Ân Phước Thiêng Liêng Mục sư Hứa Trung Tín ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:1-2

Bible Text: Ê-phê-sô 1:1-2 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô Nghiên Cứu Kinh Thánh Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:1-2 Tựa đề: Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ Mục sư Hứa Trung Tín ...

Read more

Hiểu Biết Lời Đức Chúa Trời

Bible Text: Giô-suê 1:8 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn

Bible Text: Lê-vi Ký 23:9-22 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Lễ Tạ Ơn ...

Read more

Thái Độ Với Chúa Giáng Sinh

Bible Text: Lu-ca 2:8-38; Ma-thi-ơ 2:1-22 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Giáng Sinh Tựa đề: Thái Độ Với Chúa Giáng Sinh Diển giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Kinh Thánh: Lu-ca 2:8-38; Ma-thi-ơ 2:1-22 Thiên Sứ Báo Tin cho Các Mục Ðồng 8. Bấy giờ trong miền đó có mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ đàn chiên. 9. Thình lình một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ; hào quang của Chúa ch ...

Read more

Hội Thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Bible Text: Công Vụ | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh ...

Read more

Hội Thánh Ban Đầu

Bible Text: Công Vụ 2:42-47 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh ...

Read more

Người Cha Kính Sợ Chúa

Bible Text: Thi Thiên 118 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Father's Day Tựa đề: Người Cha Kính Sợ Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang ...

Read more

Nói Hành và Đoán Xét

Bible Text: Gia-cơ 4:11-17 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Cũ ...

Read more

Sự Sống Đời Đời

Bible Text: Giăng 6:66-71 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Sự Sống Đời Đời, Theo Chúa ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top