Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 22

Thư Gởi Cho Hội Thánh Sạt-đe – Phần 1

Bible Text: Khải Huyền 3:1-6 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Khải Huyền ...

Read more

Thư Gởi Cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ – Phần 2

Bible Text: Khải Huyền 2:18-29 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Khải Huyền ...

Read more

Cha Mẹ và Con Cái

Bible Text: Ê-phê-sô 6:1-4 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô ...

Read more

Thư Gởi Cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ – Phần 1

Bible Text: Khải Huyền 2:18-29 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Khải Huyền ...

Read more

Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-găm – Phần 2

Bible Text: Khải Huyền 2:12-17 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Khải Huyền ...

Read more

Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-găm – Phần 1

Bible Text: Khải Huyền 2:12-17 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Khải Huyền ...

Read more

Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ

Bible Text: Khải Huyền 2:8-11 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Khải Huyền ...

Read more

Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 1

Bible Text: Khải Huyền 2:8-11 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Khải Huyền ...

Read more

Thư Gởi Cho Hội Thánh Ê-phê-sô

Bible Text: Khải Huyền 2:1-7 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Thư Cho Bảy Hội Thánh ...

Read more

Ơn Của Cứu Chúa Giê-xu

Bible Text: II Cô-rinh-tô | Preacher: Mục sư Lê Vĩnh Thạch | Series: II Cô-rinh-tô Lòng Dâng Hiến Rộng Rãi 1. Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Ðức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh ở Ma-xê-đô-ni-a; 2. đó là trong khi họ chịu hoạn nạn thử thách nặng nề, lòng họ vẫn đầy niềm vui; và trong khi họ chịu cảnh nghèo khó cùng cực, lòng rộng rãi của họ vẫn cứ giàu thêm. 3. Tôi có thể làm c ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top