Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 18

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành – 13/01/2015

Bible Text: Giăng 3:16 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành, Tình Yêu Chương Trình Phát Thanh Tin Lành (1/13/2015) Diển giả:  Mục sư Nguyễn Thỉ www.tinlanh.org ...

Read more

Tình Yêu Của Đức Chúa Trời

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Chức Vụ

Bible Text: Công Vụ 3:1-26 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Noi Gương Chúa Tựa đề: Chức Vụ Kinh Thánh: Công Vụ 3:1-26 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Người Què Ðược Chữa Lành 1. Một ngày kia Phi-rơ và Giăng đi lên đền thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều. 2. Khi ấy một người què từ trong lòng mẹ đã được khiêng đến đó. Số là hằng ngày ông được người ta khiêng để bên cổng đền thờ, gọi là Cổn ...

Read more

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành – 06/01/2015

Bible Text: Xuất Ê-díp-tô Ký | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành Chương Trình Phát Thanh Tin Lành (1/07/2015) Diển giả:  Mục sư Nguyễn Thỉ www.tinlanh.org ...

Read more

Hành Trình Trong Cuộc Sống

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Ê-phê-sô 5:16 | Preacher: Minh Nguyên, Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Năm Mới, Thời Gian Câu Chuyện Gia Đình: Sử Dụng Thời Giờ Trong Năm Mới Trình bày: Minh Nguyên Câu Chuyện Phúc Âm: Năm 2015 Diển giả:  Mục sư Nguyễn Thỉ Chương Trình Phát Thanh Tin Lành (1/1/2015) www.tinlanh.org ...

Read more

Bước Vào Năm Mới

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Bình An

Bible Text: Lu-ca 1:1-20 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Thiểu Số và Đa Số

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Lòng Biết Ơn ...

Read more

Đức Chúa Trời Hay Thế Gian

Bible Text: I Giăng 2:15-17 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top