Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 170

Cám Dỗ

Bible Text: I Giăng 2:12-14 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Cũ ...

Read more

Sự Dâng Hiến

Bible Text: Ma-thi-ơ 6:19-21 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa Tựa đề: Sự Dâng Hiến Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:19-21 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Tích Trữ Của Cải Trên Trời 19. “Các ngươi đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào ăn cắp; 20. nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten ...

Read more

Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời

Bible Text: Lu-ca 7:18-35 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus Bài Giảng: Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Lu-ca 7:18-35 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 18. Các môn đồ của Giăng báo cáo tất cả những điều ấy cho ông. Vì thế Giăng gọi hai môn đồ của ông đến 19. và sai họ đi gặp Chúa để hỏi rằng, “Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khá ...

Read more

Kết Quả Thử Thách Người Công Bình

Bible Text: Gióp 23:1-17 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa Kinh Thánh: Gióp 23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Thông dịch: Mục sư Đoàn Hưng Linh 1. Bấy giờ Gióp trả lời và nói: 2. Cho đến hôm nay, lời than thở của tôi vẫn còn cay đắng; Tay Ngài vẫn còn đè nặng trên tôi, dù tôi đã rên la. 3. Ôi ước gì tôi biết Ngài ở đâu để tôi có thể đến tìm Ngài, Hầu tôi có thể đến ...

Read more

Tối và Sáng

Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top