Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 17

Mới Hay Cũ

Preacher: Minh Nguyên | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Sống Thể Hiện Đức Tin

Bible Text: Rô-ma 8:5-30 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Thái Độ Sống Tựa đề: Sống Thể Hiện Đức Tin Kinh Thánh: Rô-ma 8:5-30 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sống Trong Ðức Thánh Linh 5. Vì những ai sống theo xác thịt thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về xác thịt, nhưng những ai sống theo Ðức Thánh Linh thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về Ðức Thánh Linh. 6. ...

Read more

Tết

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Năm Mới, Tết ...

Read more

Sống Có Mục Đích

Bible Text: Thi Thiên 139, Giê-rê-mi 1, Ga-la-ti 1 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa Tựa đề: Sống Có Mục Đích Kinh Thánh: Thi Thiên 139; Giê-rê-mi 1; Ga-la-ti 1 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Thi Thiên 139 CHÚA Là Ðấng Toàn Tri và Toàn Tại 1. CHÚA ôi, Ngài đã dò xét con và biết con. 2. Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy; Từ xa Ngài đã thấu rõ mọi ý tưởng của ...

Read more

Hoa Đào Nở

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Sống Với Chính Mình

Bible Text: II Cô-rinh-tô 5:11-21 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa Tựa đề: Sống Với Chính Mình Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:11-21 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Chức Vụ Giải Hòa 11. Vậy do biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người; Ðức Chúa Trời biết rõ chúng tôi và tôi hy vọng rằng lương tâm anh chị em cũng biết rõ chúng tôi. 12. Chúng tôi không m ...

Read more

Ưu Tiên Trong Đời Sống

Bible Text: Ma-thi-ơ 6:33 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Con Cái và Kẻ Chống Đối – Phần 1

Bible Text: I Giăng 2:18-29 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành – 20/01/2015

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành Chương Trình Phát Thanh Tin Lành (1/20/2015) Diển giả:  Mục sư Nguyễn Thỉ www.tinlanh.org ...

Read more

Tái Sinh

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top