Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 16

Sống Sung Mãn

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Đá Biết Nói

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Lễ Phục Sinh, Lễ Thương Khó ...

Read more

Bằng Chứng Của Tình Yêu

Bible Text: I Giăng 3:1-3 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Con Đường Thập Giá

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Lễ Thương Khó, Phục Sinh, Thập Tự ...

Read more

Mùa Chay

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Lễ Thương Khó, Phục Sinh ...

Read more

Sự Cung Liệu Của Chúa

Bible Text: Thi Thiên 78 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Sự Chăm Sóc Của Chúa Tựa đề: Sự Cung Liệu Của Chúa Kinh Thánh: Thi Thiên 78 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Thi Thiên 78 1. Ðồng bào tôi ơi, xin nghe những lời tôi khuyên bảo; Xin lắng tai nghe những lời tôi nói rất chân tình.  2. Tôi sẽ mở miệng để kể chuyện ngụ ngôn; Tôi sẽ tỏ ra điều bí ẩn tự ngàn xưa;  ...

Read more

Con Cái và Kẻ Chống Đối – Phần 2

Bible Text: I Giăng 2:18-29 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Người Khiếm Thị Thấy Được

Bible Text: Mác 8:22-26 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nhận Thức Tâm Linh Tựa đề: Người Khiếm Thị Thấy Được Kinh Thánh: Mác 8:22-26 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 22. Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. 23. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người, và ...

Read more

Bát Phúc Lâm Môn

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Muối và Ánh Sáng

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Những Bài Giảng Của Đức Chúa Jesus, Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top