Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 15

An Nghỉ

Bible Text: Ma-thi-ơ 11:28-29 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Chúa Là Chủ

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Quản Trị, Tiền Bạc ...

Read more

Gia Tài Của Mẹ

Bible Text: II Ti-mô-thê 1:5 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Mother's Day ...

Read more

Yêu Chuộng Linh Ân

Bible Text: Gia-cơ 3:13-5:6 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Phục Vụ Chúa Tựa đề: Yêu Chuộng Linh Ân Kinh Thánh: Gia-cơ 3:13-5:6 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sự Khôn Ngoan Thiên Thượng 13. Ai là người khôn ngoan và trí thức giữa anh chị em? Người ấy hãy thể hiện những điều đó qua cách cư xử tốt đẹp và những hành động phản ánh đức khiêm nhường đến từ sự khôn ngo ...

Read more

40 Năm Sau

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Dấu Hiệu Của Cơ Đốc Nhân Thật

Bible Text: I Giăng 3:11-18 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Thuộc Về Ai

Bible Text: I Giăng 3:4-10 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Giá Phải Trả Để Theo Chúa

Preacher: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa Tựa đề: Giá Phải Trả Để Theo Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn ...

Read more

Đức Tin

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Đức Tin, Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Tiếng Chúa Gọi

Bible Text: Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Quyết Định Tựa đề: Tiếng Chúa Gọi Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Môi-se Được Chúa Gọi 1. Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an; dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời, là núi Hô-rếp. 2. ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top