Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 14

Tình Yêu Nhập Thể

Bible Text: I Cô-rinh-tô 13:4-7 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Tình Yêu ...

Read more

Kinh Lạy Cha – Phần 4

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Bài Cầu Nguyện Chung ...

Read more

Cành Nho Liền Gốc

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Theo Chúa ...

Read more

Kinh Lạy Cha – Phần 3

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Bài Cầu Nguyện Chung ...

Read more

Thử Thách Của Người Công Chính

Bible Text: Gióp 1:1- 2:10 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Tựa đề: Thử Thách Của Người Công Chính Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Kinh Thánh: Gióp 1:1-2:10 Gia Ðình của Gióp 1. Trong xứ U-xơ có một người tên Gióp. Ông thật là một người trọn vẹn và ngay thẳng, một người kính sợ Ðức Chúa Trời và lánh xa điều ác. 2. Ông sinh được bảy con trai và ba con gái. 3. Ông có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm t ...

Read more

Đức Chúa Trời Là Cha

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Đức Chúa Trời, Father's Day, Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Thắng Hơn Sự Nghi Ngờ

Bible Text: I Giăng 3:19-20 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Vấn Đề Sức Khỏe

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Albert Einstein

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Khoa Học và Niềm Tin, Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Phục Sinh

Bible Text: I Cô-rinh-tô 15:35-52 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phục Sinh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top