Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Nhân Chứng

Nhân Chứng

Nhân Chứng

Bible Text: Hê-bơ-rơ 12:1-29 | Preacher: Mục sư Nguyễn Hữu Ái | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa

Tựa đề: Nhân Chứng

Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:1-29
Diển Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Ái

Hãy Nhìn Chăm Vào Chúa

1. Thế thì, vì chúng ta có rất nhiều người chứng kiến như một đám mây rất lớn bao quanh, chúng ta hãy vất bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng mắc, và hãy kiên trì chạy xong cuộc đua đã đặt ra cho chúng ta. 2. Hãy nhìn chăm vào Ðức Chúa Jesus, Ðấng Khởi Ðầu và Ðấng Hoàn Tất đức tin, Ðấng vì niềm vui trước mặt đã gánh chịu thập tự giá, coi thường sỉ nhục, và đang ngồi bên phải ngai Ðức Chúa Trời. 3. Vậy hãy nghĩ đến Ðấng đã chịu đựng thái độ thù nghịch của những kẻ tội lỗi đối với Ngài như thế, để anh chị em không thối chí và ngã lòng.

Cha Thiên Thượng Sửa Dạy

4. Trong cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi, anh chị em chưa chống trả đến nỗi bị đổ máu, 5. và anh chị em đã quên lời khích lệ mà anh chị em đã được khuyên như con rồi sao?

“Con ơi, chớ coi thường sự sửa dạy của Chúa, Khi Ngài quở trách, con chớ ngã lòng.  6. Vì Chúa yêu thương ai, Ngài sửa dạy người ấy; Ai được Ngài nhận làm con, Ngài cho roi cho vọt.”

7. Khi anh chị em chịu sự sửa dạy, Ðức Chúa Trời đã đối xử với anh chị em như con, vì có ai làm con mà cha không sửa dạy chăng? 8. Nhưng nếu anh chị em không nhận được sự sửa dạy như bao nhiêu người con phải chịu, anh chị em là con ngoại hôn chứ không phải con chính thức. 9. Hơn nữa, chúng ta có cha phần xác sửa dạy, và chúng ta vẫn tôn kính họ, chúng ta há không thuận phục nhiều hơn đối với Cha phần linh để sống sao? 10. Cha phần xác sửa dạy chúng ta theo điều họ cho là tốt một thời gian ngắn, nhưng Cha phần linh sửa dạy chúng ta vì ích lợi của chúng ta, để chúng ta có thể dự phần sự thánh khiết của Ngài. 11. Tất cả những sự sửa dạy, lúc đầu dường như đau đớn, chẳng có gì vui thích, nhưng về sau đem lại kết quả bình an của sự công chính cho những ai chịu rèn luyện như vậy.

Khuyên Những Người Yếu Ðuối

12. Vậy hãy nhấc đôi tay yếu đuối của anh chị em lên, và hãy đứng thẳng dậy trên hai đầu gối lỏng lẻo của mình. 13. Hãy làm bằng phẳng những lối đi cho đôi chân anh chị em, để người què khỏi bị trẹo chân, mà còn được chữa lành.

14. Hãy tìm cầu cuộc sống hòa bình với mọi người và sự thánh hóa, vì nếu không được thánh hóa, không ai sẽ thấy Chúa.

15. Hãy coi chừng, kẻo có ai trật phần ân sủng của Ðức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra và gây rối, rồi lan ra làm ô nhiễm nhiều người.

16. Hãy coi chừng, đừng có ai gian dâm và phàm tục như Ê-sau, người đã bán quyền trưởng tử cho một bữa ăn. 17. Vì anh chị em đã biết, về sau ông muốn thừa hưởng phước hạnh ấy, nhưng ông đã bị từ chối, vì ông không còn cơ hội để ăn năn, dù ông đã khóc lóc van nài.

So Sánh Hai Giao Ước

18. Vì anh chị em không đến gần một ngọn núi có thể đụng đến được, một nơi vừa có lửa hực, vừa tối tăm, mù mịt, và gió gào, 19. với tiếng kèn vang dội, và những tiếng phán mà người nghe phải van xin đừng nói thêm nữa, 20. vì họ không chịu nổi mệnh lệnh đã ban ra, “Ngay cả thú vật đụng đến núi ấy, nó phải bị ném đá chết.”

21. Cảnh tượng ấy quá hãi hùng đến nỗi Mô-sê phải nói, “Tôi kinh hãi và run rẩy.”

22. Nhưng anh chị em đến Núi Si-ôn, đến thành của Ðức Chúa Trời hằng sống, đến Giê-ru-sa-lem trên trời, đến nơi có muôn vàn thiên sứ quây quần vui vẻ, 23. đến với hội thánh của các con đầu lòng, tên của họ đã được ghi trên trời, đến với Ðức Chúa Trời là Thẩm Phán của mọi người, đến với linh của những người công chính đã được làm toàn hảo, 24. đến với Ðức Chúa Jesus, Ðấng Trung Gian của giao ước mới, và đến với huyết đã rảy ra, là huyết nói lên hữu hiệu hơn huyết của A-bên.

25. Anh chị em hãy coi chừng, đừng từ chối Ðấng phán với mình. Vì nếu những kẻ từ chối người cảnh cáo mình dưới đất còn không thoát khỏi, huống chi những người quay lưng lìa bỏ Ðấng cảnh cáo mình từ trời.

26. Thuở ấy tiếng Ngài làm rúng động trái đất, nhưng bây giờ Ngài đã hứa, “Còn một lần nữa, Ta không những sẽ làm rúng động trái đất, nhưng sẽ làm rúng động cả trời.”

27. Những lời, “Còn một lần nữa,” cho thấy rằng những gì có thể bị rúng động, tức những gì được tạo dựng, sẽ bị dẹp bỏ, để những gì không bị rúng động được tồn tại.

28. Vậy, vì chúng ta hưởng nhận một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn, rồi từ lòng biết ơn đó chúng ta hãy phục vụ Ðức Chúa Trời một cách thích đáng, với tất cả lòng tôn sùng và kính sợ, 29. vì Ðức Chúa Trời của chúng ta là ngọn lửa hừng thiêu đốt.

December 29, 1991 ()

Bible Text: Hê-bơ-rơ 12:1-29 |

Series:

Tựa đề: Nhân Chứng
Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:1-29
Diển Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Ái
Hãy Nhìn Chăm Vào Chúa

1. Thế thì, vì chúng ta có rất nhiều người chứng kiến như một đám mây rất lớn bao quanh, chúng ta hãy vất bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng mắc, và hãy kiên trì chạy xong cuộc đua đã đặt ra cho chúng ta. 2. Hãy nhìn chăm vào Ðức Chúa Jesus, Ðấng Khởi Ðầu và Ðấng Hoàn Tất đức tin, Ðấng vì niềm vui trước mặt đã gánh chịu thập tự giá, coi thường sỉ nhục, và đang ngồi bên phải ngai Ðức Chúa Trời. 3. Vậy hãy nghĩ đến Ðấng đã chịu đựng thái độ thù nghịch của những kẻ tội lỗi đối với Ngài như thế, để anh chị em không thối chí và ngã lòng.

Cha Thiên Thượng Sửa Dạy

4. Trong cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi, anh chị em chưa chống trả đến nỗi bị đổ máu, 5. và anh chị em đã quên lời khích lệ mà anh chị em đã được khuyên như con rồi sao?

“Con ơi, chớ coi thường sự sửa dạy của Chúa, Khi Ngài quở trách, con chớ ngã lòng.  6. Vì Chúa yêu thương ai, Ngài sửa dạy người ấy; Ai được Ngài nhận làm con, Ngài cho roi cho vọt.”

7. Khi anh chị em chịu sự sửa dạy, Ðức Chúa Trời đã đối xử với anh chị em như con, vì có ai làm con mà cha không sửa dạy chăng? 8. Nhưng nếu anh chị em không nhận được sự sửa dạy như bao nhiêu người con phải chịu, anh chị em là con ngoại hôn chứ không phải con chính thức. 9. Hơn nữa, chúng ta có cha phần xác sửa dạy, và chúng ta vẫn tôn kính họ, chúng ta há không thuận phục nhiều hơn đối với Cha phần linh để sống sao? 10. Cha phần xác sửa dạy chúng ta theo điều họ cho là tốt một thời gian ngắn, nhưng Cha phần linh sửa dạy chúng ta vì ích lợi của chúng ta, để chúng ta có thể dự phần sự thánh khiết của Ngài. 11. Tất cả những sự sửa dạy, lúc đầu dường như đau đớn, chẳng có gì vui thích, nhưng về sau đem lại kết quả bình an của sự công chính cho những ai chịu rèn luyện như vậy.

Khuyên Những Người Yếu Ðuối

12. Vậy hãy nhấc đôi tay yếu đuối của anh chị em lên, và hãy đứng thẳng dậy trên hai đầu gối lỏng lẻo của mình. 13. Hãy làm bằng phẳng những lối đi cho đôi chân anh chị em, để người què khỏi bị trẹo chân, mà còn được chữa lành.

14. Hãy tìm cầu cuộc sống hòa bình với mọi người và sự thánh hóa, vì nếu không được thánh hóa, không ai sẽ thấy Chúa.

15. Hãy coi chừng, kẻo có ai trật phần ân sủng của Ðức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra và gây rối, rồi lan ra làm ô nhiễm nhiều người.

16. Hãy coi chừng, đừng có ai gian dâm và phàm tục như Ê-sau, người đã bán quyền trưởng tử cho một bữa ăn. 17. Vì anh chị em đã biết, về sau ông muốn thừa hưởng phước hạnh ấy, nhưng ông đã bị từ chối, vì ông không còn cơ hội để ăn năn, dù ông đã khóc lóc van nài.

So Sánh Hai Giao Ước

18. Vì anh chị em không đến gần một ngọn núi có thể đụng đến được, một nơi vừa có lửa hực, vừa tối tăm, mù mịt, và gió gào, 19. với tiếng kèn vang dội, và những tiếng phán mà người nghe phải van xin đừng nói thêm nữa, 20. vì họ không chịu nổi mệnh lệnh đã ban ra, “Ngay cả thú vật đụng đến núi ấy, nó phải bị ném đá chết.”

21. Cảnh tượng ấy quá hãi hùng đến nỗi Mô-sê phải nói, “Tôi kinh hãi và run rẩy.”

22. Nhưng anh chị em đến Núi Si-ôn, đến thành của Ðức Chúa Trời hằng sống, đến Giê-ru-sa-lem trên trời, đến nơi có muôn vàn thiên sứ quây quần vui vẻ, 23. đến với hội thánh của các con đầu lòng, tên của họ đã được ghi trên trời, đến với Ðức Chúa Trời là Thẩm Phán của mọi người, đến với linh của những người công chính đã được làm toàn hảo, 24. đến với Ðức Chúa Jesus, Ðấng Trung Gian của giao ước mới, và đến với huyết đã rảy ra, là huyết nói lên hữu hiệu hơn huyết của A-bên.

25. Anh chị em hãy coi chừng, đừng từ chối Ðấng phán với mình. Vì nếu những kẻ từ chối người cảnh cáo mình dưới đất còn không thoát khỏi, huống chi những người quay lưng lìa bỏ Ðấng cảnh cáo mình từ trời.

26. Thuở ấy tiếng Ngài làm rúng động trái đất, nhưng bây giờ Ngài đã hứa, “Còn một lần nữa, Ta không những sẽ làm rúng động trái đất, nhưng sẽ làm rúng động cả trời.”

27. Những lời, “Còn một lần nữa,” cho thấy rằng những gì có thể bị rúng động, tức những gì được tạo dựng, sẽ bị dẹp bỏ, để những gì không bị rúng động được tồn tại.

28. Vậy, vì chúng ta hưởng nhận một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn, rồi từ lòng biết ơn đó chúng ta hãy phục vụ Ðức Chúa Trời một cách thích đáng, với tất cả lòng tôn sùng và kính sợ, 29. vì Ðức Chúa Trời của chúng ta là ngọn lửa hừng thiêu đốt.

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top