Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Xây Nhà Của Chúa

Xây Nhà Của Chúa

Xây Nhà Của Chúa

Bible Text: I Cô-rinh-tô 3:9-15 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: I Cô-rinh-tô

December 31, 1990 ()

Bible Text: I Cô-rinh-tô 3:9-15 |

Series:

Sermon Topics:

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top