Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Xây Dựng Nhà Chúa

Xây Dựng Nhà Chúa

Xây Dựng Nhà Chúa

Bible Text: I Cô-rinh-tô 3:9-15 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh, I Cô-rinh-tô

December 30, 1990 ()

Bible Text: I Cô-rinh-tô 3:9-15 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top