Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Hội Thánh và Thánh Đồ

Hội Thánh và Thánh Đồ

Hội Thánh và Thánh Đồ

Bible Text: Ê-phê-sô 1:1-14 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh

January 23, 2000 ()

Bible Text: Ê-phê-sô 1:1-14 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top