Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh

Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh

Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh

Bible Text: I Cô-rinh-tô 14:1-23 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh, I Cô-rinh-tô

December 31, 1990 ()

Bible Text: I Cô-rinh-tô 14:1-23 |

Series:

Sermon Topics:

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top