Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Lễ Ngũ Tuần

Lễ Ngũ Tuần

Lễ Ngũ Tuần

Bible Text: Công Vụ 2:1-4; 14-21 | Preacher: Mục sư Lê Hoàng Phu | Series: Đức Thánh Linh, Lễ Ngũ Tuần

June 7, 1992 ()

Bible Text: Công Vụ 2:1-4; 14-21 |

Series:

Sermon Topics:

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top