Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 4

Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 4

Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 4

Bible Text: Ê-phê-sô 4:12-24 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô

January 8, 2012 ()

Bible Text: Ê-phê-sô 4:12-24 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top