Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Thư Gởi Cho Hội Thánh Lao-đi-xê – Phần 2

Thư Gởi Cho Hội Thánh Lao-đi-xê – Phần 2

Thư Gởi Cho Hội Thánh Lao-đi-xê – Phần 2

Bible Text: Khải Huyền 3:16-22 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Khải Huyền

September 22, 2013 ()

Bible Text: Khải Huyền 3:16-22 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top