Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Học và Hành – Phần 1

Học và Hành – Phần 1

Học và Hành – Phần 1

Bible Text: Ê-phê-sô 4:25-27 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô

February 12, 2012 ()

Bible Text: Ê-phê-sô 4:25-27 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top