Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:15-23

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:15-23

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:15-23

Bible Text: Ê-phê-sô 1:15-23 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô

March 20, 2011 ()

Bible Text: Ê-phê-sô 1:15-23 |

Series:

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top