Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:3-14 – Phần 2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:3-14 – Phần 2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:3-14 – Phần 2

March 6, 2011 ()

Bible Text: Ê-phê-sô 1:3-14 |

Series:

Nghiên Cứu Kinh Thánh
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:3-14
Tựa đề: Ân Phước Thiêng Liêng

Mục sư Hứa Trung Tín

Download FilesMP3

Sermon Topics:

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top