Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:3-14

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:3-14

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:3-14

Bible Text: Ê-phê-sô 1:3-14 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô

Nghiên Cứu Kinh Thánh
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:3-14
Tựa đề: Ân Phước Thiêng Liêng
Mục sư Hứa Trung Tín

February 27, 2011 ()

Bible Text: Ê-phê-sô 1:3-14 |

Series:

Nghiên Cứu Kinh Thánh
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:3-14
Tựa đề: Ân Phước Thiêng Liêng

Mục sư Hứa Trung Tín

Sermon Topics:

Comments (2)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top