Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:1-2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:1-2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:1-2

Bible Text: Ê-phê-sô 1:1-2 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô

Nghiên Cứu Kinh Thánh
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:1-2
Tựa đề: Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ
Mục sư Hứa Trung Tín

February 20, 2011 ()

Bible Text: Ê-phê-sô 1:1-2 |

Series:

Nghiên Cứu Kinh Thánh
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:1-2
Tựa đề: Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ

Mục sư Hứa Trung Tín

Sermon Topics:

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top