Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Trở Về Với Chúa

Trở Về Với Chúa

Trở Về Với Chúa

Bible Text: Lu-ca 15:11-32 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống

May 12, 2017 ()

Bible Text: Lu-ca 15:11-32 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top