Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Trong Danh Đức Chúa Jesus

Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Trong Danh Đức Chúa Jesus

Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Trong Danh Đức Chúa Jesus

Bible Text: Công Vụ 3:1-26 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống

February 24, 2017

Bible Text: Công Vụ 3:1-26 |

Series:

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top